Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 11.12.14 (3ο μέρος)

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 11.12.2014, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κ.Κονδύλης» (3ο μέρος)

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 11.12.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30  στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης», με θέματα:

1.    Ενημέρωση-συζήτηση για το πάρκο Μπέλλες  
2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ»
3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»
4.    Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποιητικής πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49 για την συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας»
5.    Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην ΓΣ του ΣΠΑΥ
6.    Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για πειθαρχικά θέματα
7.    Ενημέρωση για την Διαδημοτική Εταιρεία «Αττικό Αέριο ΑΕ»
8.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 6/14 του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
9.    Αποδοχή δωρεάς από την ΕΡΓΟΣΕ και την Τράπεζα Πειραιώς για την παροχή 20 αιωνόβιων ελαιοδέντρων και 800 δενδρυλλίων ελιάς στον Δήμο Ηλιούπολης.
10.    Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες
11.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης  για την αντιμετώπιση δαπανών εκδήλωσης Θεοφανείων 2015.
12.    Έγκριση τεχνικής έκθεσης, νομικής δέσμευσης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης  για την αγορά τροφίμων για άτομα που βρίσκονται σε έκτακτες ανάγκες.
13.    Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους
14.    Αναπροσαρμογή μίσθωσης ακινήτου του ΚΕΠ πλ. Φλέμινγκ
15.    Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και ψήφιση πίστωσης
16.    Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
17.    Εξέταση αιτήματος για απαλλαγή από οφειλή παράτασης εκταφής
18.    Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Ιφιγένειας αριθ. 4
19.    Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Π. Γρηγορίου αριθ. 18
20.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας» (Α.Μ. 32/14)  και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.
21.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου  Υμηττού »(Α. Μ. 15/14)
22.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων και χρωματισμός   κεντρικών νησίδων στο Δ. Ηλιούπολης» (Α. Μ. 2/14)
23.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση του Άλσους Κιντή » (Α. Μ. 16/14)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για