Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης:28.5.12(12ο)

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με τη ψήφιση θεμάτων, μεταξύ αυτή αναφορικά με την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών», καθώς και την έγκρισητοποθέτησης μεταλλικών «Π» σε οδούς του Δήμου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για