Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολη: 20.6.12 (9ο)

Κατά τη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις για μια σειρά θεμάτων όπως για τη διαμόρφωση οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, για τη διαμόρφωση οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, για την παραχώρηση χώρου στην ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία» για την λειτουργία αποθήκης, καθώς επίσης και για τη λειτουργία αναψυκτηρίου του Προφήτη Ηλία

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για