Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολη: 20.6.12 (8ο)

Η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά και έγκριση μελέτης και η ψήφιση πίστωσης για την «Δημιουργία στεγάστρου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο», ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για