Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολη: 20.6.12 (8ο)

H τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά και η έγκριση μελέτης και η ψήφιση πίστωσης για την «Δημιουργία στεγάστρου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο», ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για