Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 19.7.12 (4ο)

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εξόφληση παλαιών οφειλών, εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων για οτιδήποτε σχετικό με τη διαχείριση –υποβολή αιτημάτων, έκθεση αποτελεσμάτων εκτελέσεως του προϋπολογισμού (Β΄ Τρίμηνο)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για