Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 10.9.12 (5ο)

Κατά τη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση σχετικά με αιτήσεις θεραπείας-ανακλήσεων διοικητικών πράξεων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για