Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 28.03.13 (4ο)

H Έγκριση του προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», για το οικονομικό έτος 2013, ήταν μεταξύ των

θεμάτων που συζητήθηκαν στην τελευταία Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για