Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 25.4.13 (3ο)

Η Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου απασχόλησε την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για