Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 25.4.13 (4ο)

Η Μεταφορά της λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολης, αλλά και η Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, απασχόλησαν μεταξύ άλλων, τη συνεδρίαση του Δ.Σ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για