Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 05.09.13 (1ο)

Mε Ανακοινώσεις, Τοποθετήσεις και Ερωτήσεις επί Θεμάτων Εκτός Ημερησίας Διάταξης ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5.9.13

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για