Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης:28.5.12(6ο)

Στην ατζέντα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η πρόσληψη προσωπικού στον Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ -Παύλος Πέντρης για το έτος 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για