Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 25.10.13 (1ο)

Η έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014 ήταν στην ατζέντα της Ημερήσιας Διάταξης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για