Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 25.10.13 (2ο)

Επι μακρώ συνεχίστηκε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για