Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 5.12.13 (4ο)

Η λήψη απόφασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απασχόλησε μεταξύ άλλων θεμάτων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για