Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης:28.5.12(8ο)

Μεταξύ των θεμάτων που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η πρόσληψη εποχικού προσωπικού, οι έκακτες οικονομικές ενισχύσεις και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για