Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου:5.6.12 (1o μέρος)

Με μια έντονη συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για