Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις:28.08.12

Τα θέματα της μεταφοράς των μαθητών και του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Αυγούστου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για