Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 8.11.12

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάσαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, τόσο τα θέματα εκτός Ημερησίας Διατάξης, όσο και τα εντός

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για