Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 14.03.13(2ο)

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικός έτος 2013, απασχόλησε μεταξύ άλλων τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για