Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 04.04.13(1ο)

Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις εκτός Ημερησίας Διάταξης και συζήτηση για τη μεταφορά του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ Ιλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για