Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 04.04.13(2ο)

H Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό

έτος 2013, αλλά και η Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ιλίου ήταν ορισμένα από

τα θέματα που απασχόλησαν μεταξύ άλλων την τελευταία Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για