Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 18.04.13

H έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων του Α’ τριμήνου του έτους 2013 , αλλά και η λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικός έτος 2013, απασχόλησαν μεταξύ άλλων την τελευταία Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για