Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 06.06.13

Η Εισήγηση για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην πρόσκληση
EACEA/11/13 για το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση – Δράση 4.5 – Στήριξη
δράσεων πληροφόρησης που απευθύνονται στους νέους και σε όσους
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων
(2013/C85/08) και η Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013 απασχόλησαν μεταξύ άλλων την τελευταία Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για