Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 26.09.2013 (2ο)

Με ποικίλου ενδιαφέροντος θεματολογία συνεχίστηκε η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για