Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 18.11.13

Σύντομη αλλά εξαιρετικά περιεκτικής θεματολογίας ήταν η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για