Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 27.03.2014 (2ο μέρος)

Μετά τη σύντομή διακοπή της η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεχίστηκε με αμείωτο το ενδιαφέρον όλων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για