Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 26.06.2014

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 26η Ιουνίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 26η  Ιουνίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ


1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση με ποσόστωση των εργαζομένων στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014
3.    Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ93Α/14-04-2014) όπως ορίζεται από την 36-23334/06-06-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.    Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για