Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 30.07.2014

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/22.2.13

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 4/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 5/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
4.    Λήψη απόφασης για την έναρξη αναθεώρησης του ισχύοντος Γ.Π.Σ. του Δήμου Ιλίου
5.    Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για