Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 7.9.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 7η Σεπτεμβίου 2015, στο Δημαρχιακό Μέγαρο

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 7η Σεπτεμβίου 2015, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, προκειμένου να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή:

1.    Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2.    Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
3.    Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4.    Των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Δ. 75/ΦΕΚ 182τ.Α΄/22-08-2011)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για