Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 7.6.12

Ποικίλα και σημαντικά ήταν τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου την 7η Ιουνίου 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για