Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 5.7.12

Μεστή θεμάτων ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, που διεξήχθη στις 5.7.12

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για