Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης -Πεύκης: 15.5.2012 (β’ μέρος)

Τα δάση και οι ελεύθεροι χώροι του Δήμου, ο Ταμειακός Απολογισμός για το οικονομικός έτος 2011, αλλά και ο καθορισμός των εμπορικών ζωνών, τέθηκαν επί τάπητος στο πλαίσιο της Ημερήσιας Διάταξης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για