Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης -Πεύκης: 15.5.2012 (δ’ μέρος)

Η μονοδρόμηση της οδού Εθν. Αντίστασης, αλλά και η διάθεση καταστημάτων Ηλικού Χωριού, ήταν μεταξύ άλλων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για