Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου:25.6.12 (3ο)

Στπ πλαίσιο της συνεδρίασης το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για την πρόσληψη καθαριστριών σχολικών κτιρίων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για