Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου:25.6.12 (5ο)

Κατά τη συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για