Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου: 4.9.12(1ο)

Οι διαγωνισμοί για την «Προμήθεια ελαστικών και αεροθαλάμων αυτοκινήτων», όπως και για την «Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης» ήταν στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για