Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 19.03.13 (3ο)

Η 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2013 και η 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για το 2013
απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για