Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 23.01.13 (3ο)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με θέματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης”

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για