Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 23.01.13 (4ο)

Οι οικονομικές ενισχύσεις Νομικών Προσώπων, οι προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, ήταν μεταξύ άλλων στην ημερήσια διάταξη

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για