Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 18.02.13 (2ο)

Μεταξύ των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου” και η συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για