Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 18.02.13 (3ο)

Η διάθεση των ΚΑΠ Δεκεμβρίου 2012, αλλά και η ενισχυση των περιβαντολλογικών δράσεων, απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για