Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 23.10.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 23η Οκτωβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 23η Οκτωβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2015
2.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2014
3.    Επαναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. 118/02 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τα έτη 1998 & 1999
4.    Λήψη απόφασης για διάθεση αποδιδόμενου ποσού του Ν. 3756/2009 αποκλειστικά για λειτουργικές δαπάνες
5.    Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 281/2014 Α.Δ.Σ.
6.    Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορούν τέλη καθαριότητας & φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7.    Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 57/2014 Απόφασης Δ.Σ. καθώς και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 241/2014 Απόφασης Δ.Σ.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6
9.    Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2012

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 147,60 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης τριών παρουσιάσεων παραμυθιών του Ευγένιου Τριβιζά στις 16.11.2014, στις 06.12.2014 και στις 13.12.2014 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

11.    Επιστροφή ποσού 50,00 € στην κα Ναούμ Ανδριάνα του Κων/νου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας
12.    Επιστροφή ποσού 40,00 € στον κο Γιαλλούρο Ιωάννη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

 

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για