Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 27.11.14

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 27η Νοεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 27η Νοεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2014
2.    Λήψη απόφασης για κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου
3.    Λήψη απόφασης για τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
4.    Επιστροφή ποσού 56,88 € από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 38585/27.06.2014 αίτησης του οφειλέτη
5.    Επιστροφή ποσού 94,14 € από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 38584/27.06.2014 αίτησης του οφειλέτη
6.    Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7.    Προσαρμογή θέσεων τεχνικού προσωπικού
8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2013 μελέτης του έργου ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»
9.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13
10.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ  – ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

11.    Λήψη απόφασης για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων ταφής του Σ.Μ., απόρου και ανασφάλιστου κατοίκου Ιλίου
12.    Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

13.    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη σχολικών συμβουλίων
14.    Εκλογή μελών για το Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου
15.    Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νίκου Ζενέτου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για