Συνεδρίαση Δημοτκού Συμβουλίου Ιλίου: 25.9.14 (Β΄Μέρος)

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Β΄Μέρος)

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Σεπτεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»
2.    Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου κουβουκλίου περιπτέρων
3.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.400,13 € της υπόχρεης ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
4.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.340,39 € του υπόχρεου ΠΑΠΑΣΠΥΡΛΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
5.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 5.462,75 € του υπόχρεου ΝΕΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
6.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.380,21 € του υπόχρεου ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
7.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.380,22 € της υπόχρεης ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ το γένος ΚΑΪΛΑ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
8.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.274,35 € του υπόχρεου ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
9.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.274,35 € της υπόχρεης ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
10.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.380,22 € του υπόχρεου ΑΜΠΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
11.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.800,25 € του υπόχρεου ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας

12.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.400,13 € του υπόχρεου ΣΑΛΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΘΩΜΑ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
13.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 5.428,39 € της υπόχρεης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
14.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 5.462,75 της υπόχρεης ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
15.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.514,03 της υπόχρεης ΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
16.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 11.504,78 της υπόχρεης ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
17.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 7.989,43 της υπόχρεης ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
18.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.760,43 € του υπόχρεου ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
19.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 6.733,95 € του υπόχρεου PIMLOTT ROBERT LOUIS PETER βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 38043/25-06-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
20.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.340,39 € του υπόχρεου ΒΑΛΕΡΓΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
21.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 9.240,84 € του υπόχρεου ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΙΔΕΡΗ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
22.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.400,13 € του υπόχρεου ΜΠΡΕΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας

23.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.400,13 της υπόχρεης ΜΠΡΕΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
24.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 10.856,78 της υπόχρεης ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
25.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 5.428,39 € του υπόχρεου ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
26.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.340,39 της υπόχρεης ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
27.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 12./671,15 € του υπόχρεου ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
28.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.916,14 € του υπόχρεου ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
29.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 5.752,39 της υπόχρεης ΜΠΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
30.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 2.380,22 της υπόχρεης ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
31.    Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 4.130,38 της υπόχρεης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρα ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ βάσει της 122/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του υπ’ αριθμ. 10229/19-02-2014 εγγράφου του Νομικού Συμβούλου του Δήμου μας
32.    Επιστροφή ποσού 90,00 € στην κα NAMGALAURI NATELA του SEMION ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας
33.    Επιστροφή ποσού 94,23 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17747344-01 1 (διαμερίσματος α’ ορόφου επί της οδού Ιδομενέως 5, ιδιοκτησίας ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 45688/11-08-2014 σχετικής αίτησης

34.    Επιστροφή ποσού 28,93 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού των κοινοχρήστων της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 07168556-01 1 ιδιοκτησίας κ. ΒΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 28260/09-05-2014 αίτησής του
35.    Επιστροφή ποσού 221,92 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ΤΑΠ μέσω του υπ’ αριθμ. λογαριασμού της ΔΕΗ 1 07211396-02 5 με στοιχεία (ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ) ιδιοκτησίας κ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ για ακίνητο 2ου ορόφου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 32 στο Ίλιον, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29413/14-05-2014 αίτησης του ιδιοκτήτη
36.    Λήψη απόφασης για οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.
37.    Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 450,79 € μετά των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τον υπ’ αριθμ. 20/22-07-2014 βεβαιωτικό κατάλογο, για το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του υπόχρεου ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38.    Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

39.    Λήψη απόφασης για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στην Λεωφόρο Πετρουπόλεως και στη Λ. Φυλής στο Ίλιον
40.    Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
41.    Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
42.    Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΟΤΕ Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
43.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού – Τακτοποιητικού) του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/13
44.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12
45.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 740 ΕΡΓ. Α2/13
46.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/2013

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

47.    Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

48.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.535,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της χοροθεατρικής παράστασης «Όνειρο μέσα σε Όνειρο» στις 29-09-2014 για την πραγματοποίηση του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2014» στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για