Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ: 24/05/2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ την 24η Μαΐου 2016, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65).

 

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, στις 24 Μαΐου 2016, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65) συζητήθηκαν οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για