Συνεδρίαση 26.4.12: 5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» (Α.Μ.18/2011).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για