Συνεδρίαση 26.4.12: 6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Αιγάλεω.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για