Συνεδρίαση 26.4.12: 7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Επιχορήγηση των ιδίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών και διάθεση πίστωσης
– Α’ δόση έτους 2012.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για