«Σύλλογος των Αθηναίων»: προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα Γλυπτά της Ακροπόλεως

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Γλυπτά της Ακροπόλεως προσέφυγε ο ιστορικός «Σύλλογος των Αθηναίων», ο οποίος μετρά πάνω από 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Η προσφυγή του Συλλόγου στρέφεται κατά της αποφάσεως του Ηνωμένου Βασιλείου για την διακράτηση των Γλυπτών, επικαλούμενη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για